/12

novelty logo gsuite

Egzamin UAVO VLOS - Podstawy prawa lotniczego (1)

Egzamin wewnętrzny UAVO w Novelty RPAS

Podaj Twoje dane osobowe, aby rozpocząć egzamin:

4.1. Obowiązek ustąpienia pierwszeństwa spełnia w przestrzeni powietrznej:

4.2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego:

4.3. Uprawnienie VLOS to uprawnienie:

4.4. Ile ważne jest uprawnienie VLOS wpisywane do świadectwa kwalifikacji:

4.5. Podstawowe zadanie PKBWL to:

4.6. Kto ma prawo do kontroli uprawnień UAVO:

4.7. Na jaki okres wydawane jest świadectwo kwalifikacji:

4.8. Od czego uzależniona jest ważność świadectwa kwalifikacji UAVO:

4.9. Ile ważne jest orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane osobie do 40 roku życia:

4.10. Bezzałogowe statki powietrzne o MTOM nie większej niż 25kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzroku w Polskiej przestrzeni powietrznej to:

4.11. Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzielimy na:

4.12. Organem zarządzającym ruchem lotniczym w Polsce jest: