Agisoft Metashape

700 13 000  PLN netto (orientacyjnie)

Oprogramowanie do fotogrametriiKategoria:

Opis

Jesteśmy dostawcą wiodącego oprogramowania przeznaczonego do przygotowywania opracowań fotogrametrycznych. Jako autoryzowany dystrybutor oferujemy oprogramowanie Agisoft Metashape (kiedyś PhotoScan) wraz ze szkoleniem i wdrożeniem.

Oprogramowanie fotogrametryczne umożliwia modelowanie oraz mapowanie 2D i 3D, oparte na cyfrowych technologiach przetwarzania obrazu. Umożliwia przetwarzanie zarówno fotografii metrycznych, jak i niemetrycznych, fotogrametrii naziemnej i niskopułapowej fotogrametrii lotniczej. Zautomatyzowany proces umożliwia łączenie tysięcy zdjęć lotniczych z użyciem lokalnego komputera lub zdalnych zasobów obliczeniowych, umożliwiając uzyskanie pełnowartościowych opracowań fotogrametrycznych.