SnifferDog

102 000 197 000  PLN netto

Nowoczesny system antysmogowy do pomiaru i monitoringu poziomu zanieczyszczenia powietrza wyposażony w drona z głowicą pomiarową spełniającą normy ISO 21501-04 i PN-EN 12341:2014-07.

Wyczyść
Kategoria:

Opis

System SnifferDog zawiera drona M300 z głowicą pomiarową SoftBlue AirDron przeznaczoną do badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej, a także pakiet szkoleń i oprogramowania.
Konstrukcyjnie głowicy została przygotowana do zintegrowania z bezzałogowym statkiem wielowirnikowym, lecz istnieje również możliwość autonomicznej pracy. Rozwiązanie zapewnia łączność bezprzewodową ze stacją naziemną, gdzie za pomocą dedykowanego oprogramowania można dokonać wizualizacji wyników pomiarów oraz zdalnie kontrolować pracę głowicy. Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego jest dokonywany metodą rozproszeniowej fotometrii laserowej.  Cząstki klasyfikowane są względem wielkości w 16 przedziałach co umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji PM1, PM2.5 i PM10. Czujniki gazów są dobierane indywidualnie, zgodnie z potrzebami klienta pod kątem mierzonych substancji, zakresów pomiarowych i dokładności.

 

Funkcjonalność:
  • pomiar koncentracji pyłu zawieszonego PM1, PM2.5, PM10
  • pobór próby powietrza do worka
  • pomiar stężenia 5 wybranych gazów
  • pomiar stężenia lotnych związków organicznych lub gazów palnych
  • pomiar temperatury, ciśnienia i wilgotności oraz kompensacja wskazań czujników gazowych
  • rejestrator wyników ze znacznikiem pozycji GPS pozwalający na wykonanie map zanieczyszczenia
  • zasilanie bateryjne oraz łączność bezprzewodowa
  • dedykowane oprogramowanie stacji kontroli naziemnej z funkcją wykonania map i wykresów

 

Dron: M300
Maksymalny czas lotu: 55 minut (bez głowic) – 30 minut (z głowicą pomiarową) – w zależności od warunków atmosferycznych i wyposażenia
Masa głowicy: 1.0-2.0 kg w zależności od doboru czujników
Wymiary zewnętrzne obudowy głowicy pomiarowej: 200/151/101 mm (dł./szer./wys.)

 

Cena systemu za zestaw podstawowy (budżet minimum operacyjne) wynosi w okolicach podanych powyżej w zależności od wyposażenia. Przy planowaniu budżetu warto również uwzględnić koszt wyposażenia uzupełniającego, uprawnień, dokumentacji operacyjnej, serwisowania (budżet optymalny), a także ubezpieczenia.

 

Produkt służył na przykład do realizacji Badania zanieczyszczeń powietrza w Krakowie