RedFox 9

Wsparcie Służby Ochrony Kolei

W listopadzie i grudniu 2015 roku wspieraliśmy ochronę składów oraz działania prewencyjne przy pomocy dronów NRP RedFox. Nasze systemy bezzałogowe w ciągu 2 miesięcy wykonały 480 godzin lotów patrolowych wraz ze Strażą Ochrony …

Ortofotomapa Pustyni Błędowskiej dronem

Dokumentacja prac – ortofotomapa Pustyni Błędowskiej

Pod koniec 2014 roku na zlecenie klienta wykonaliśmy nalot fotogrametryczny i ortofotomapę Pustyni Błędowskiej. Wykorzystaliśmy do tego nasz samolot bezzałogowy „NRP Albatros” oraz oprogramowanie Pix4D. Zamówiona wielkość terenowa piksela wyniosła 4 cm. Oblecieliśmy …

prezentacja detektyw tir

Dron detektyw

Realizacja zlecenia na potrzeby detektywistyczne.

hermes transport krwi testy bvlos 2

Transporty medyczne dronem – poligonowe loty testowe

Prowadziliśmy jako operator serię lotów testowych, w ramach pionierskiego projektu, mającego na celu przygotowanie technologii do regularnych transportów medycznych dronami. Relacje w mediach: Polskie miasta uchylą nieba bezzałogowcom. Najpierw medyczny dron-robot (rzeczpospolita) Dron …

fly kraków dron antysmogowy

Badanie zanieczyszczeń powietrza dronami

Kilkumiesięczne obloty bezzałogowymi statkami powietrznymi z profesjonalnymi głowicami pomiarowymi stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10. Realizacja na zlecenie Urzędu Miasta celem ułatwienia i przyśpieszenia kontroli zakazu spalania paliw stałych, wraz z efektami prewencyjnymi …