Transport krwi dronem – poligonowe loty testowe

Prowadziliśmy jako operator serię lotów testowych, w ramach pionierskiego projektu, mającego na celu przygotowanie technologii do regularnych transportów medycznych dronami. Relacje w mediach: Polskie miasta uchylą nieba bezzałogowcom. Najpierw medyczny dron-robot (rzeczpospolita) Dron …

Badanie zanieczyszczeń powietrza dronami

Kilkumiesięczne obloty bezzałogowymi statkami powietrznymi z profesjonalnymi głowicami pomiarowymi stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10. Realizacja na zlecenie Urzędu Miasta celem ułatwienia i przyśpieszenia kontroli zakazu spalania paliw stałych, wraz z efektami prewencyjnymi …