Badanie zanieczyszczeń powietrza dronami

Kilkumiesięczne obloty bezzałogowymi statkami powietrznymi z profesjonalnymi głowicami pomiarowymi stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 i PM10. Realizacja na zlecenie Urzędu Miasta celem ułatwienia i przyśpieszenia kontroli zakazu spalania paliw stałych, wraz z efektami prewencyjnymi …