1 Opcja – Ogólna wizja terenu – kilkanaście punktowych zdjęć ukośnych z georeferencją + film sytuacyjny lub panorama umieszczone na podkładzie mapowym/satelitarnym.
Dane/raport udostępniamy w formie paczki plików oraz dostępu do dedykowanej aplikacji geomapowej w bezpiecznej chmurze.

image 4

2 Opcja – Szczegółowe zobrazowanie terenu – każdy centymetr terenu będzie widoczny na aktualnej mapie wysokiej rozdzielczości poprzez setki zdjęć prostopadłych z georeferencją, ortofotomapę i model wysokościowy terenu (DEM) na podstawie NMPT ze zdjęć fotogrametrycznych.
Dane/raport udostępniamy w formie paczki plików oraz dostępu do dedykowanej aplikacji geomapowej w bezpiecznej chmurze.

image 1
Ortofotomapa daje aktualny obraz całego terenu w wysokiej rozdzielczości, umożliwia wykonywanie pomiarów metrycznych, a także porównywania zmian w czasie