skanksa budownictwo drony obliczenia mas ziemnych

Usprawnienie pomiarów na inwestycjach drogowych i kubaturowych

Cel klienta: Skanska: Najważniejszym celem było przyśpieszenie i zwiększenie dokładności pomiarów mas ziemnych na inwestycjach budowlanych – liniowych i kubaturowych. Zakres naszej pracy: Dostarczenie kompletnego, dedykowanego systemu bezzałogowego, fachowe doradztwo, szkolenie z obsługi …