Wykonywanie pomiarów w WeMapo

Weryfikacja postępów inwestycji kolejowej

Fragment opracowania fotogrametrycznego wykonanego na podstawie oblotów naszymi dronami, na zlecenie PKP Cargo:   Relacja z przelotu samolotu bezzałogowego NRP Albatros: