Budowa wiaduktu sfotografowana przez samolot bezzałogowy Novelty RPAS Albatros